Objektide tähistamine ja toetuse saamisest teavitamine

Perioodi 2007-2013 rakenduskavadest toetust saanud projekte tuleb tähistada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning struktuuritoetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord”. Perioodil 2007-2013 toetuses teavitamiseks kasutatava struktuuritoetuse logo kujundusfailid ja määruse seletuskirja leiate Euroopa Liidu Struktuurifondide kodulehelt.

NB! Projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või isegi täieliku tagasinõudmiseni.

Avalikkuse teavitamiseks kasutatakse kõikidel struktuuritoetusest rahastatud või struktuuritoetust tutvustavate projektide või tegevuste puhul struktuuritoetuste logo. Struktuuritoetuste logo kasutatakse vastavalt toetust saanud projekti iseloomule kas kleebisel, infosildil, stendil, tänutahvlil või lisatakse logo objektile tootmise käigus.

Täpsemad juhised struktuuritoetuse kasutamisest avalikkuse teavitamiseks on leitavad vabariigi valituse määrusest „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning struktuuritoetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord”


Agrobiotehnoloogia arenduskeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 1a, Tartu 51014, e-post: haldja.viinalassemu.ee