Praktiline käsiraamat

EAS koostöös advokaadibürooga Glimstedt Straus & Partnerid andis välja Eesti esimese intellektuaalse omandi kaitset käsitleva kaasuste kogumiku, mis on mõeldud kõigile ettevõtjatele.

„EAS aitab ettevõtjatel erinevate toetuste abil nutikaid ideid ellu viia, kuid me ei näe oma rolli ainult toetamises, vaid ka info pakkumises, kuidas heade ideedega kõige kasutoovamalt ümber käia," ütles EASi innovatsioonidivisjoni direktor Ilmar Pralla. „Raamatusse on koondatud praktilised elulised näited, kuidas paljud Eesti ettevõtjad on lahendanud erinevaid intellektuaalse omandi probleeme, nii autoriõiguse, kaubamärgi, tööstusdisaini, leiutiste kui ka ärisaladuse kaitse valdkonnast."

Kogumiku on koostanud büroo vandeadvokaadid Priit Lätt ja Heiki Pisuke ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonna intellektuaalse omandi õiguse lektor Aleksei Kelli. „Eesmärgiks on teadvustada intellektuaalse omandi tähtsust, selle kasutamise eeliseid ja võimalikke ohte kõige laiemale ettevõtjate ringile," selgitas vandeadvokaat Priit Lätt. „Ettevõtjal on võimalus õppida oma probleeme nägema ning  lahendama teiste ettevõtjate positiivse ja negatiivse kogemuse pinnal."

Kogumikus keskendutakse intellektuaalse omandi kõige olulisematele õigusliku kaitse põhimõtetele, millega ettevõtjad peavad oma igapäevases tegevuses arvestama. Koostamisel on kasutatud nii Eesti kui ka Euroopa Kohtu ja Siseturu Ühtlustamise Ameti praktikat.

"Arvestades praegust majandusolukorda, on kõikidel ettevõtjatel viimane aeg pöörata tähelepanu intellektuaalse omandi küsimustele nii töösuhetes kui ka äritegevuses tervikuna - intellektuaalne omand on ju kütuseks äri arengule," rõhutas Priit Lätt.

Kogumiku koostamist kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond ning see on kättesaadav Patendiraamatukogust ja peagi elektroonilisel kujul ka nii EASi kui ka advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partnerid veebilehelt.

Glimstedt Straus & Partnerid on rahvusvaheline täisteenust pakkuv advokaadibüroo, millel on mitmeid kontoreid Rootsis, Tallinnas, Riias ja Vilniuses ning seal töötab kokku üle 180 juristi-advokaadi.

2000. aastal loodud EASi eesmärk on edendada ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis. EAS tegutseb järgmistes valdkondades: uute jätkusuutlike ettevõtete toetamine, Eesti ettevõtete ekspordi- ja tootearendusvõimekuse tõstmine, välismaiste otseinvesteeringute kaasamine Eesti majandusse, turismiekspordi suurendamine ja siseturismi arendamine, regionaalse arengu ja kodanikuühiskonna edendamine.


Agrobiotehnoloogia arenduskeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 1a, Tartu 51014, e-post: haldja.viinalassemu.ee